PUNCT DE VEDERE AL CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR