Componenţa Consiliului de Administraţie

  1. Președinte – Prof. Constantinescu Irina
  2. Membru – Prof. Stoica Valentina
  3. Membru – Educatoare Andrei Ramona Mihaela
  4. Reprezentant Primar – Viceprimar Cristea Marius
  5. Reprezentant Consiliul Local – Consilier Parnia Constantin
  6. Reprezentant părinţi – Safta Elena
  7. Reprezentant părinţi – Brăguţă Petruţa