Componenţa Consiliului de Administraţie

  1. Dina Magdalena – președinte
  2. Constantinescu Irina – profesor
  3. Predescu Rodica Elena – prof. pt. înv. primar
  4. Ilie Olivia – reprezentant al primarului
  5. Huiu Maria – reprezentant al Consiliului local
  6. Cristea Iuliana – reprezentant al părinților
  7. Tita Norica Elena – reprezentant al părinților